Razpis za sponzorje in razstavljavce

V želji, da bi udeležencem konference zagotovili čim več dodatnih informacij in dogodkov, vam ponujamo, da na obkonferenčnem dogajanju predstavite svojo ponudbo. Nudimo vam pripravljene sponzorske pakete, ki so nastavljeni tako, da vam zagotavljajo vidnost in razpoznavnost na konferenci.
Cene ne vključujejo 22% DDV. Razpis za sponzorje (pdf dokument)

Cene ne vključujejo 22% DDV.
Dodatne aktivnosti v okviru Programske konference so možne v dogovoru z organizatorjem.

Objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani

Objava na spletni strani www.konferenca.zdruzenje-kos.si v obdobju enega leta.
Vsi materiali za objavo morajo prispeti najkasneje do 17. maja 2024.

Predstavitveno gradivo, slikovno gradivo, logotip
Gradivo v elektronski obliki (doc, pdf, ai, tiff, gif, ppt, pptx, mp4...) pošljite po elektronski pošti na naslov: podpora@aktadesign.si .

Rok za prijave: 10. maj 2024
Vse cene za udeležbo in sponzorstvo veljajo za vplačila, opravljena do 17. maja 2024. Vrstni red sponzorjev in predstavitev se določi na podlagi prispelih prijav in plačil. Po tem datumu so vse cene višje za 20%.
Organizator si pridržuje pravico zavrniti nepravočasno prijavo oz. preklicati prijavo po poteku roka plačila sponzorskega prispevka oz. kotizacije.